BEGIN:VCARD VERSION:3.0 REV:2024-03-05T09:05:44Z N;CHARSET=utf-8:Sim;Natalie;;; FN;CHARSET=utf-8:Natalie Sim TITLE;CHARSET=utf-8: EMAIL;INTERNET:natalie.sim@wongpartnership.com TEL;PREF;WORK: ORG;CHARSET=utf-8:WongPartnership LLP URL:https://www.wongpartnership.com END:VCARD